Kontakt

Organizační pracovník klubu - Mgr.Josef Vomáčka

zasílací adresa pro korespondenci :

Doubrava 27, Týn nad Vltavou, 375 01

mobilní kontaktní telefon : +420 724 363 665

klubový e-mail : info.fcch@seznam.cz

osobní e-mail : pepavomkk@seznam.cz